WBSO

Technologische vernieuwing is van groot belang voor de concurrentiepositie van uw bedrijf. Innoveren is noodzaak, de concurrentie zit niet stil. U bent als ondernemer voortdurend bezig met innovatie. Met behulp van de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) kunt u uw kosten hiervoor verlagen.

De WBSO is een fiscale stimuleringsregeling waarmee de Nederlandse overheid een deel van de loonkosten, overige kosten en uitgaven voor speur- en ontwikkelings- werk (S&O), ook wel Research & Development (R&D) genoemd, compenseert. In de praktijk betekent dit dat u minder loonheffing afdraagt. Bent u een zelfstandige dan krijgt u een vaste aftrek voor S&O. Daarnaast is er nog een extra tegemoetkoming voor starters.

Doelgroep

  • Nederlandse (private) ondernemingen die inhoudingsplichtig zijn voor loonheffing/premie volksverzekeringen.
  • Ondernemers (natuurlijke personen) die in aanmerking komen voor zelfstandigenaftrek volgens de inkomstenbelasting, indien zij minimaal 500 uur op jaarbasis aan S&O besteden.

Subsidiabele activiteiten

  • Ontwikkeling van technisch nieuwe (onderdelen van) fysieke producten, fysieke productieprocessen of programmatuur.
  • Technisch-wetenschappelijk onderzoek.

Voordeel

Bij de berekening van het voordeel wordt gebruik gemaakt van twee ‘schijven’:

  1. Over de eerste € 350.000 S&O kosten op jaarbasis krijgt u een afdrachtvermindering van 32%
  2. Over de S&O kosten boven de € 350.000 geldt een afdrachtvermindering van 14%

Voor ondernemingen die volgens de definitie aangemerkt mogen worden als starter geldt een hoger tarief voor de eerste schijf, namelijk 40%.

 

Zelfstandigenaftrek

Voor zelfstandigen geldt een verhoging van de zelfstandigenaftrek met € 12.623 (2018). Voorwaarde is dat een zelfstandige in het betreffende jaar ten minste 500 uur besteed aan S&O werk. Voor zelfstandigen die aangemerkt kunnen worden als starter geldt een extra verhoging van € 6.315.

terug naar overzicht