SDE+

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) ondersteunt producenten van hernieuwbare elektriciteit of hernieuwbaar gas door het verschil in kostprijs tussen grijze en groene energie over een periode van 5, 8, 12 of 15 jaar te compenseren. De regeling geeft daarbij de meest kosten efficiënte opties voor groene energie voorrang, teneinde goedkope vormen van energieproductie te stimuleren. In voorjaar 2018 was een budget van € 6 miljard beschikbaar voor de SDE+ regeling. De openstelling voor najaar 2018 wordt in de zomer van 2018 per kamerbrief bekendgemaakt. Naar verwachting gaat de SDE+ najaarsronde in september/oktober 2018 open.

Subsidiabele activiteiten/projecten

SDE+ is een exploitatiesubsidie. Dit betekent dat de producent subsidie ontvangt voor opgewekte duurzame energie en niet voor de aanschaf van productie-installaties. Het gaat hier om energieopwekking met behulp van zon, geothermie, water, wind (land, meer en dijk) en biomassa.

Doelgroep

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend door bedrijven en instellingen.

Belangrijkste voorwaarden

Aanvragers moeten rekening houden met een aantal voorwaarden. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Met de desbetreffende productie-installatie mag geen energie worden opgewekt voordat een beschikking m.b.t. SDE+ is afgegeven door RVO
  • Er mag per indieningsperiode per locatie maar 1 aanvraag per categorie productie- installaties worden ingediend
  • Voor alle categorieën productie-installaties geldt dat de vereiste vergunningen met de subsidieaanvraag meegestuurd moeten worden
  • Projecten waarvoor reeds een SDE-beschikking is afgegeven mogen niet opnieuw worden ingediend
  • Vraag je subsidie aan voor meer dan 0,5 MW of 500 kWp (in 1 of meerdere aanvragen)? Dan ben je verplicht een haalbaarheidsstudie uit te voeren en deze aan de aanvra(a)gen toe te voegen.

terug naar overzicht