Interreg

Interreg is een Europese subsidieregeling voor ruimtelijke en regionale ontwikkeling. Aan de projecten die onder Interreg vallen werken partijen uit verschillende landen samen. Nederlandse economische activiteiten en ontwikkelingen hebben vaak raakvlakken met economische activiteiten en ontwikkelingen in buurlanden. Doel is om deze activiteiten met elkaar te verbinden.

Nederland besteedt het geld aan 3 thema’s:

  • Innovatie (in het MKB)
  • Koolstofarme economie (duurzame energie)
  • Human Capital Agenda/ Arbeidsmobiliteit (grensarbeid)

Daarbij sluiten betrokken partijen zoveel mogelijk aan op nationaal economisch beleid. Bijvoorbeeld het beleid voor de topsectoren, het Energieakkoord voor duurzame groei of natuur.

terug naar overzicht