EIA

De Energie Investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling waarmee de overheid ondersteuning biedt aan ondernemingen bij investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. De EIA brengt twee voordelen met zich mee: enerzijds gaan de energiekosten omlaag, anderzijds hoeft u als ondernemer minder belasting te betalen.

Subsidiabele activiteiten/projecten

Energiebesparende bedrijfsmiddelen kunnen in aanmerking komen voor de EIA. Dit is afhankelijk van de (technische) specificaties van het betreffende bedrijfsmiddel en of deze voldoen aan bepaalde criteria. De bedrijfsmiddelen zijn onder te verdelen in vijf categorieën: bedrijfsgebouwen, processen, transportmiddelen, duurzame energie en energieadvies.

Doelgroep

De EIA kan worden aangevraagd indien de onderneming investeert in een bedrijfsmiddel dat voldoet aan de eisen van de opgestelde Energielijst 2018 en minimaal € 2.500,- kost. Tevens dient de onderneming belastingplichtig te zijn voor inkomsten- en vennootschapsbelasting (Vpb) in Nederland.

Subsidie

Indien een investering in een bedrijfsmiddel in aanmerking komt voor de EIA, dan mag 54,5% van de in aanmerking komende aanschaf- en voortbrengingskosten in mindering worden gebracht op de fiscale winst, waardoor u minder vennootschapsbelasting betaalt. Met een (maximaal) Vpb- percentage van 25% is het maximale netto-voordeel dat zo met de EIA kan worden verkregen ongeveer 13,6% (54,5% * 25%) van het investeringsbedrag.

Indieningstermijn

Een belangrijke voorwaarde is dat een aanvraag voor deze fiscale aftrekregeling wordt ingediend binnen 3 maanden na de datum waarop de opdracht aan de leverancier wordt bevestigd (schriftelijk bewijs).

Belangrijkste voorwaarden

Wanneer een investering in aanmerking komt voor zowel de EIA als de Milieu-investeringsaftrek (MIA) dan dient er een keuze gemaakt te worden. Er kan gekozen worden voor één van de twee regelingen of de kosten van de investering dienen opgesplitst te worden in een EIA- en een MIA- deel.

terug naar overzicht