HCM Medical

Henriëtte Valster, CEO van HCM Medical uit Nijmegen zegt het al aan het begin van het gesprek: ‘Wij willen met nieuwe technologieën oplossingen leveren voor een snellere en betere genezing van patiënten’. Bij HCM Medical richten ze zich op de productie van implantaten die zoveel mogelijk lijken op het oorspronkelijke weefsel. Door gebruik te maken van menselijk en dierlijk weefsel en met  behulp van verschillende technieken kan invulling worden gegeven aan de vraag naar patiënt-specifieke oplossingen.

HCM Medical ontwikkelt en implementeert technologieën voor het in nauwe samenwerking met de klant vervaardigen van unieke en hoogwaardige medische producten. Of het nu gaat om hard of soft tissue materialen, zoals botten aorta’s, luchtpijpen of pezen, het bedrijf kan deze zo bewerken dat ze toepasbaar zijn in het menselijk lichaam. Vaak is dat ter vervanging van verwijderd weefsel, maar soms juist ook om een goede voedingsbodem te hebben om nieuw weefsel in het lichaam te laten groeien.

De groei van HCM Medical in de laatste jaren is vooral te danken aan hun technologische innovatiekracht. Steeds weer nieuwe technologieën worden binnen het bedrijf geïmplementeerd om de missie waar te maken. En daarbij is de ondersteuning van Onverwacht Bedrijven van groot belang. Zo is bijvoorbeeld een nieuwe financiële partner gevonden, die bereid was in de ontwikkelingen te investeren. En voor de verschillende innovaties zijn ook diverse subsidieregelingen gevonden, waarmee de R&D capaciteit van het bedrijf op peil gehouden en zelfs vergroot kon worden.

De nieuwste ontwikkelingen gaan ook weer over nieuwe technologieën die het bedrijf wil gaan toepassen. Denk aan het 3D printen van bewerkte biomaterialen, het impregneren van lichaamseigen biomaterialen met antibiotica voor een betere en langere afgifte in het lichaam of het steriliseren van biomaterialen in de ‘verpakking’ zonder dat de structuur verloren gaat. Kortom, HCM heeft nog heel veel te innoveren en biedt daarmee nieuwe kansen voor het genezingsproces van vele patiënten.