Bocker

In 2020 maakte ik kennis Wim van den Bos. Via een bevriende relatie werden wij aan elkaar voorgesteld. Wim had een fantastisch idee voor een nieuw product, een volautomatische raster(ver)plaatser. Innovatiemakelaars heeft geholpen met het vinden van een financiering om de technische- en economische haalbaarheid te onderzoeken. Dat is gelukt met een tegemoetkoming vanuit de subsidie MIT Haalbaarheid. De uitkomsten van de haalbaarheidsstudie waren zeer positief. Innovatiemakelaars heeft daarop een aantal regionale MKB bedrijven benaderd en heeft een consortium gevormd van 4 bedrijven. Met deze 4 bedrijven zijn we de echte ontwikkeling gestart. Ook hiervoor heb ik financiering kunnen vinden in de vorm van een MIT R&D Samenwerkingsproject. Het project is volop bezig en we zijn druk aan het ontwikkelen. In dit project vervul ik de rol van projectleider, ben ik verantwoordelijk voor het business development en heb ik samen met de projectpartners een rol in de technische productontwikkeling.